Missie

Lieve vrouwen, sisters!!!

 

Welkom op het Ostara vrouwenfeest!

Onze visie achter het Ostara festival is vooral om vrouwen de ruimte te geven om dichter bij zichzelf te groeien, om bewuster en vrijer als vrouw in het leven te staan en te kunnen genieten van wie ze werkelijk Zijn, thuis te komen in hun authentieke vrouwelijke schoonheid en kracht.

Het zomerfestival zal doorgaan op VRIJDAG 30 juni met een zweethutceremonie voor vrouwen en ZATERDAG 1 juli in het teken SACRED FEMININE HEART – Hartsverbinding

Ostara Missie 

Ostara spiral

Oestre, Ostara, Eostar zijn Keltische en Germaanse namen voor de oude Moeder Godin Astarte, ook wel Ishtar en Astoreth genoemd. Astarte betekent ‘womb’, ‘baarmoeder’. Ostara is de Godin van vruchtbaarheid, van de lente, van geboorte en leven! Tara betekent centeren, in je centrum gaan staan!

Ostara staat dus voor vruchtbaarheid, voor de zwangere Moeder Godin die leven geeft aan alle fauna en flora. Astarte is ook de Venus Godin, verbonden met de morgen en Avondster, Godin van de Liefde, Passie, Creativiteit. Na de afdaling in de onderwereld en de donkere winterse dagen, verschijnt ze vol leven en liefde op aarde. Ze geeft leven aan ZonneGoden als Adonis, Attis, Dumuzi, Mithra, Osiris, en anderen.

Ostara nodigt ons dus uit als Moeder Godin om de Aarde en de Natuur te eren en te vieren… Zoals andere Grote Moeders is ze verbonden met de oeroude energie van vrouwelijke wijsheid en vrouwelijke creatiekracht. Haar terug in het leven roepen via het Ostara festival, is een warme oproep aan elke vrouw om los te komen van patriarchale geconditioneerde waarden en normen die de kerk installeerde na een eeuwenlang erfgoed van de Godin, en opnieuw geboorte te geven aan onszelf! Onze oorsprong en het Heilig Ritme van de Natuur en de Kosmos terug te vinden en terug te vertrouwen op en ons te voeden met de oerkracht van al wat is.  Ostara wil aan alle vrouwen de ruimte geven hun Vrouw-Zijn te ont-dekken, te vieren, te eren, te delen, uit te dragen. Je mag er ‘gewoon’ de vrouw zijn die je bent. Tevens wil het een platform bieden waar vrouwen volop in het leven kunnen gaan staan, om afstand te nemen van oude waarden, normen en patronen, en open te bloeien, om maskers af te gooien, naar binnen te keren en hun authentieke schoonheid te kunnen ervaren… Een plek waar je niet hoeft te vergelijken, waar de kracht, schoonheid en creatie van andere vrouwen je inspireren en waar je uitgenodigd wordt om zelf ook helemaal jouw stralende zijn te tonen!

Ostara roept het Pad van de Goddess tot leven!!!

We kiezen ervoor om voor Ostara 2017 Hartsverbinding als thema te nemen, om ons eraan te herinneren dat de Vrouwelijke Creatiekracht oneindig is, oneindig krachtig, inspirerend, transformerend, voedend, mysterieus, heilig en overvloedig is.

Lieve vrouwen, laat ons terug de Godin in elk van ons eren!

We zijn er voor elkaar, als vrouwen en sisters, onder en met vrouwen. Als vrouw zijn we hoed-sters van wijsheid, de wijsheid van Moeder Aarde, van Zuster Water, Grootmoeder Vuur en onze Zuster de Wind, van de Maan, de Zon, de Sterren en van de cycli van het leven. We zijn hoed-sters van de Geheimen van het leven en al wat de aarde ons schenkt, verbonden met alle elementen, doorheen ons bloed, ons prachtig lichaam- onze scheppende tempel en ons hart. De geheimen van de aarde komen via ons binnen, we zijn draagsters van de creatie van leven, via onze Yoni … het is tijd om ons-Vrouw-Zijn en onze scheppende kracht terug te vinden, terug te ont-moeten, thuis te komen en onze grootsheid te (h)erkennen. Laat ons terug onze Oerkracht her-ontdekken, ont-moeten, her-inneren.

voel je dat je aan deze missie een bijdrage kan leveren, mail dan graag naar Veerle: info@ostarafestival.com

LA-MATRIZ-DE-LA-CREACIÓN (1)

 

Ostara mision

We are here for each other, as women, between and together with women. As women we are keepers of wisdom, the wisdom of Mother Earth, of Sister Water, Grandmother Fire and our Sister the Wind, of the Moon, the Sun, the Stars, their cycles and the cycles of Life. We are keepers of the Secrets of Life, connected to the earth and all that the Earth offers us, through our blood, our beautiful body-temple of creation, and our heart. The secrets of the earth come in through us, we carry the creation of life, through our Yoni… it is time to re-encounter and re-member our Being-Woman and our creative power, to come back home and to recognize our magnificance and our Tribal Force...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *